Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZICHT OP ST. PIETER MET DEN ST. PIETERSBERG OP DEN

ACHTERGROND.

toen men toch al ruim een halve eeuw over de fotografie beschikte, in Nederlandsche geïllustreerde aardrijkskundeboekjes de onderaardsche gangen van den St. Pietersberg duidelijk gemaakt moesten worden door middel van een houtsnede naar een foutieve teekening uit de achttiende eeuw,, dan is het geen wonder dat men jaren later even verbluft staat als men den berg werkelijk te zien krijgt!

Het moet dan velen wel gegaan zijn als mij, dat de St. Pietersberg bij eerste kennismaking, niet beantwoordt aan de voorstellingen, welke men er onwillekeurig van gemaakt heeft. Men verwacht een indrukwekkende berg en ziet eerst nabij de stad een zacht glooiende heuvel, met een vlak plateau, waarop men zich iets boven de omgevende dalen verheven voelt. Zelfs het fort St. Pieter is met zijn steenklompen bij nadering vanaf de stad niet in staat om den indruk te

geven dat men een berg, laat staan een beroemde berg gaat beklimmen. Alleen vanaf de westzijde van de stad, aan de Tongersche kant, kunnen we op een oud stuk bolwerk, doordat dandejeker tusschen den berg en ons in ligt, een wat grootscher aanblik te genieten krijgen.

Maar voor wie

Sluiten