Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE TACHTIGER JAREN, WAAR LATER DE CHALET WERD GEBOUWD.

baan gebroken, technische werken voor fabriek, groeve, kanaal en forten hebben het beeld sterk veranderd.

Nabij de oude ruïne Lichtenberg traden eenmaal de bezoekers, die elders de onderaardsche gangen waren binnengegaan, naar buiten in een feeëriek boschgebied om er als bedwelmd door de schoone pracht van natuur en uitzicht, welke zoo’n schril contrast vormde met wat zij zoo juist hadden waargenomen, in bewonderende genieting te blijven staan. Vandaar kon men dan naar het nabije Slavante gaan. Later heeft men op deze plaats ten behoeve van het vreemdelingenverkeer een Chalet gebouwd, van waar het bezoek aan de onderaardsche gangen plaats had door de oude ingang achter Slavante. Het schilderachtige gedeelte rondom de ruïne Lichtenberg heeft toen ook al reeds door de mergelexploitatie en den aanleg van kunstmatige werken om het aantrekkelijk te maken voor de bezoekers, veel van zijn oorspronkelijke schoonheid ingeboet. Toch heeft de vroegere Wilhelminaweg, welke in het begin dezer eeuw werd aangelegd, nog steeds een bekendheid onder degenen, die dit gedeelte in zijn nieuwen ^anleg hebben gekend. Sindsdien is op deze plaats de groote cementfabriek gebouwd en behoort ook dat alweer tot het verleden. Alleen Slavante zelf vormt nog een mooi hoekje, van waar

Sluiten