Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekeken aan het schoone vergezicht, zullen we afdalen in dien zelfden bodem, meer dan vijftig meter diep, langs één wand van de kloof, die de rivier er in heeft gesneden. De andere wand is sedert lang afgebrokkeld en weggevoerd, als klei, naar ons

UITZICHT OVER HET MAASDAL IN N.O. RICHTING.

Limburg; tot op eenige resten na. Daarginds in de diepte bij Gronsveld bespeurt ge er nog enkele sporen van, als witte stippen in de licht-groene boschjes.

Het pad dus maar af, dat hier vlak onder ons begint. Een bergstok is heusch niet overbodig bij deze snelle daling; anders zult ge u meer dan eens moeten vast grijpen aan de struiken, om niet hals over kop !t Maasdal in te duikelen. Tusschen de bloeiende wilde kerseboomen, sleedoorns, pruimen en kornoeljes gaat’t door, ge ziet ze op uw holletje in een waas voorbij schieten; en ge moet nog heel jong zijn, of aan bergtocht) es gewoon, indien ge niet hijgend en doodop beneden zult komen.

Langer dan vijf minuten duurt de daling niet. Maar in het Maasdal zelf zijt ge dan nog niet. De brèede weg naar Visé ligt vóór u, ook die naar Lanaye, om van daar over te varen naar Eijsden. Sla dien weg niet in, hij is banaal, in vergelijking met het paadje, dat ik u wijzen wil, onder langs den rotswand.

Vóór ge weer in de spiegelvlakte, de alluviale Maasvlakte zijt, met haar moerassige weiden, vol gele sleutelbloemen, de primula veris in twee soorten, stijgt de grond weer een weinig. Een smalle overloop, iets als een vlakke trap, ligt onder tegen den bergwand. Dit is waarschijnlijk weer een terras, uit een ander, jonger stadium van de wordingshistorie van het Maasdal, een lager terras, met grint bestrooid, toen, in een periode van veel regen, de rivier weer eens veel grof grint meevoerde.

Al staat er op een vervallen paal te lezen: Circulation interdite, niemand belet u het paadje in te slaan, dat langs den witten bergwand voert, tusschen bouwland en een woestenij van vuursteenen en krijtbrokken door.

Sluiten