Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijk terugvinden, zoodat het gevaar voor verdwalen er buitengewoon groot is.

Een juiste kijk op de werkelijk enorme uitgebreidheid van deze onderaardsche gangenwereld krijgt men eerst, wanneer men een blik werpt op de plattegronden, welke er vroeger van gemaakt zijn en welke verband houden met het weinige, wat er eigenlijk over de geschiedenis der gangen bekend was of door onderzoekingen der laatste jaren, zoowel ter plaatse als in oude afchiefstukken, is bekend geworden. De plattegronden doen ons het doolhof der gangen zien als een onderaardsche stad, waarvan het aantal straten niet bij benadering te schatten valt. Een paar teekeningen geven alleen de meest noordelijke gangen weer en zijn het uitgangspunt geweest voor de nadere onderzoekingen, welke ik in dit gedeelte van den berg moest instellen en voor de nasporingen, welke ik later ook in Parijsche archieven heb gedaan. Dit is de reden, dat ik aanvankelijk met het noordelijk gedeelte van den berg het meest vertrouwd geworden ben en mijn beschrijvingen met dit gedeelte heb aangevangen. In aansluiting daaraan volgen dan de zuidelijker gelegen gangen: de stelsels van Zonnebecg, Slavante en het zuidelijk stelsel.

* * *

HET NOORDELIJK GANGENSTELSEL.

ZUID.

NOORDELIJK GANGENSTELSEL.

Het noordelijk gangenstelsel is gelegen ten noorden van een lijn, welke men in de richting west-oost kan trekken over de kerk van St. Pieter. Van deze gangen was tot voor enkele jaren slechts een tweetal plattegronden bekend, berustend in de archieven te Maastricht; de eene teekening, uit het gemeentearchief, was ongeveer schaal 1 : 640 en de andere, uit het rijksarchief, schaal 1 : 1000 geteekend. De eerstgenoemde droeg een Nederlandsch bijschrift, waaruit was op te maken, dat de teekening was overgenomen van een andere,

Sluiten