Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paar tempo’s waren uitgediept. De in opeenvolgende tijdvakken voor het uitzagen van steenen gevolgde werkwijzen waren niet dezelfde en zoo spraken al gauw de op ongelijke hoogte liggende „verdiepingen” tot ons een geheel verschillende taal. Af en toe kwamen wij op plaatsen, waar de gangen niet waren uitgediept, d.w.z. waar men, zelf in een verdiepte, dus hooge gang staande, de nog niet uitgediepte stukken gang op onbereikbare hoogte kon zien; hetzij in het verlengde van een eaner

of in den zijwand, werden op vele plaatsen zulke meestal doorloopende „bovenkamers” aangetroffen.

Het lag voor de hand om de proef gangetjes, welke door bepaalde kolommen gedreven werden,, in zoo’n bovenkamer te maken, omdat we dan de meeste kans hadden om aan den anderen kant een gang aan te boren. We konden er volgens de plattegrond namelijk wel op rekenen, dat daar een gang lag, maar niets wees erop, dat de g&ng ook inderdaad zou zijn uitgediept.

De proef gangetjes werden met de hand gemaakt door het uitzagen van blokken of het met een beitel wegsteken van de mergel. Telkens was het weer een spannende tijd, wanneer het oogenblik naderde, waarop we met zoo’n proefgang door de kolom heen zouden komen. Steeds weer was de vraag: „wat zullen we vinden?” Maar ook steeds weer was het resultaat, dat we op een puinhoop uit-

EINDE VAN DE TOELEIDINGSTUNNEL Overgang van beton- op mergelwand; op de laatste teekenit zich een bryozoënlaag af.

Sluiten