Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gangen, wat de toegankelijkheid betreft, in 1837 dezelfde was als tot voor korten tijd.

In het noordelijk gangenstelsel bevinden zich enkele grootere kolommen of vaste gedeelten, waarin geen gangen zijn uitgehouwen. Door de genoemde officieren zijn aan deze gedeelten bepaalde namen (Vastifrotte, Bayert enz.) gegeven. Van de Vastifrotte is bij het maken van den hulpweg voor den tunnelaanleg, gebleken, dat deze inwendig uit zeer zacht, leemachtig materiaal bestaat.

GANGENSTELSEL ZONNEBERG.

Ongeveer achter de kerk van St. Piet er ligt een tweede ingang der onderaardsche gangen aan de zijde van het Maasdal. Deze ingang, welke thans is dichtgemaakt, gaf tot voor enkele tientallen jaren nog toegang tot een uitgebreid gangenstelsel. Het was een lage, van een gemetseld gewelf voorziene gang, welke al spoedig, nadat ze in het vaste gesteente uitkwam, hooger werd en aan weerszijden naar veel hoogere gangen leidde. Dit gangenstelsel heeft thans nog een ingang, welke is gelegen onder de hoeve Zonneberg, halverwege tusschen de laatstgenoemde ingang en Slavante; ik spreek daarom van het stelsel Zonneberg. Terzijde van een hollen weg gelegen, zelf weer als een hollen weg af dalend, aan alle zijden door groen omgeven, is deze ingang zeker een van de schilderachtigste van den berg. Doordat de bedekkende lagen hier in de helling wat minder dik zijn. heeft mén hier het vaste gesteente door een open toegangsweg kunnen bereiken en is het niet noodig geweest, zooals dit bij de reeds genoemde noordelijker gelegen ingangen het geval was, een overwelfde, gemetselde gang te maken om aan de mergellagen te komen.

Zoowel door den ingang bij Zonneberg als door die achter de kerk van St. Pieter heeft vroeger veelvuldig bezoek van vreemdelingen aan de onderaardsche gangen plaats gehad. Thans kan men ook deze gangen nog bij Zonneberg bezoeken.

Het zijn nagenoeg uitsluitend hooge gangen, welke hier een vrij ongeregeld verloop hebben; overal ziet men natuurlijk ook wel de loodrechte kruisingen der gangen, maar een aantal hoofdwegen, waarlangs vroeger het steentransport plaats vond, slingert zich al draaiend door dit gangenstelsel. Zoodoende vormt het een der beste voorbeelden, hoe deze onderaardsche steengroeven tot uitgebreide doolhoven kunnen worden, waarin het goed leeren kennen van den weg een langdurige ervaring vereischt.

Sluiten