Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gapen temidden van rijk begroeide holle wegen, terwijl van bovenaf de struiken en afhangende klimplanten den grauwen rotssteen en de zwarte opening ten deele bedekken. Zoo is het hier ook vroeger achter Slavante en onder de Lichtenberg geweest en een juist en indruk daarvan kan men nu alleen nog maar krijgen door aanschouwing van de nog verder zuidwaarts gelegen ingangen.

Hier zijn ze nu allen verdwenen en eigenlijk heeft het eens zoo beroemde

gangenstelsel van Slavante geen ingangen meer.

Het is meer dan waarschijnlijk, dat we op deze plaats met de oudste gangen te doen hebben, waaruit de Romeinen den steen gewonnen hebben, welke zij voor hun nederzettingen, versterkingen en verschansingen, en later ook voor hun bouwwerken, hebben gebruikt.

Wanneer men hier de bovenste gedeelten der gangen, dus die, welke het eerste gemaakt zijn, beschouwt, ontkomt men niet aan den indruk, dat hier menschen aan het werk geweest zijn, die op het gebied van bouwwerken de noodige ervaring hadden en van het begin af aan ook deze onderaardsche steenontginning op de juiste en op regelmatige wijze hebben aangevat.

Overal in den berg ziet men dat de zgn. bovenverdieping het mooiste bewerkt is, met de regelmatigste zaagvlakken, maar hier, in dit gedeelte, is beslist de geheele opzet en uitvoering dier bovenverdieping van een opvallende regelmaat.

Hier en daar mag dan een slecht gedeelte aanleiding hebben

DE VOORMALIGE INGANG ACHTER SLAVANTE.

Sluiten