Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPSCHRIFTEN UIT DE 15e EEUW IN EEN GANG ACHTER SLA VANTE. (links: „dit is de recihte straet au die font”).

directie der cementfabriek reeds sedert een paar jaren alle medewerking verleent om deze merkwaardige oudheden alsnog nader te bestudeeren en alle kosten op zich genomen heeft om er een zoo uitgebreid mogelijke collectie fotografische reproducties van te maken. Zoo kan hiervan ten allen tijde nog een verdere studie gemaakt worden. Deze oude opschriften waren reeds in vroegere tijden bekend, daar men ze, zooals reeds gezegd, reeds lang aan de bezoekers toonde; men vindt er ook melding.van gemaakt in een oude beschrijving der gangen, in het midden van de vorige eeuw opgemaakt, waaruit later ook in andere publicaties het een en ander is overgenomen.

Het oudste jaartal, dat bij deze opschriften voorkomt, is dat van 1408 Het eenige opschrift, dat men bij eerste lezing kan ontcijferen, is een aanduiding van een bepaalde gang, waar water uit het plafond drupte, welke gang hier en daar met „via fontis” is aangeduid. Op een bepaalde plaats leest men echter: „dit is de rechte straet an die font”, dus dit is de weg naar de bron. De hier bedoelde plaats, de

Sluiten