Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook in een aantal andere gangen waren reusachtige voorwereldlijke monsters uitgehouwen, o.a. een plesiosaurus en een mammouth, terwijl enkele teekeningenherinneringen vormden aan bepaalde personen of gebeurtenissen. Een in 1886, door den teekenaar van der Vliet gemaakte h er inner ingsplaat (zie blz. 84), is ’t vermelden waard; deze werd aangebracht om de verdiensten te huldigen van den Maastrichtschen apotheker Bosquet, die in de wetenschappelijke wereld naam gemaakt had als paleontoloog. De plaat om¬

vat een goedgelij-

kend portret van B o s q u e t, vermeldt zijn geboorte- en sterfjaar (1814--—1880) en draagt ook de namen van personen, die zich ten aanzien van den St. Pietersberg verdienstelijk gemaakt hadden: Hoffmann, Godin en Camper, bekend uit de geschiedenis van het vinden van den Mosasaurus, FaujasenBory de S t. Vincent, die de elders genoemde boeken over den berg schreven en H e n c k e 1 i u s, de voorganger van Bosquet in zijn wetenschappelijke onderzoekingen, die ook een prachtige collectie fossielen had bijeengebracht.

Een wat oudere gedenkteekening, van minder artistieken aard, maar wegens de erop vermelde gebeurtenis wel interessant, is die,

HERINNERING AAN DE OPENING VAN DEN SPOORWEG MAASTRICHT—AKEN OP 20 OCTOBER 1853.

Sluiten