Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het zuidelijk gangenstelsel, nog te zien zijn. Het zijn allen zeer hooge gangen, die de gangen van het stelsel Zonneberg in hoogte overtreffen. De hoogte der gangen neemt van noord naar zuid vrij regelmatig toe. Dit hangt wel hiermede samen, dat men in bepaalde tijden, voornamelijk in de eerste helft van de 18e eeuw, de gangen van het stelsel Slavante en die van het zuidelijke stelsel, welke door de winning van mergelblokken in een aantal verdiepingen al een aanzienlijke hoogte hadden gekregen, nog eens verder heeft uitgediept voor het winnen van losse mergel. Voornamelijk in dien tijd heeft de handel in losse mergel, welke voor landbouwdoeleinden naar het noorden werd verkocht, een grooten omvang aangenomen. Dit leidde er toe, dat

het „smokkelgat” aan de noordzijde. men niet genoeg mergel vond in den vorm

van afval en zaagsel in de gangen, maar deze laatste aan den voet met houweelen verder ging uithakken. Dit is dan ook duidelijk te

Sluiten