Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 1. HISTORISCHE KAART VAN DEN ST. PIETERSBERG EN OMGEVING, met aanduiding van de vindplaats van het Mosasaurus-kopskelet, door Ir. van Schalk, gefotografeerd in het Kaartenarchief van de Generale Staf te Parijs. De kaarten in ide werken van Faujas de St. Pond en Pasteur vertoonen slechts kleine afwijkingen met de hier gereproduceerde. De heuvelhelling in het onderste linker gedeelte, boven de Maas, is door afgraving voor het kanaal Maastricht—Luik en de Enci-afgraving verdwenen en vertoont zich thans als steile wand (zie hiervoor afb. 2).

Maasdalvakte en ongeveer 55 m boven het Jekerdal. De absolute hoogte dezer kamlijn varieert van 111 m tot 90 m -|- AP.

Een tweede omstandigheid, waardoor de St. Pietersberg een grootere bekendheid verworven heeft, als de andere terreinverheffingen in Zuid-Limburg, is de aanwezigheid van zijn groot aantal onderaardsche gangen. Hoewel ook in andere deelen van het ZuidLimburgsche Krijtgebied groote complexen gangsystemen den bodem doorkruisen, kunnen deze de vergelijking met het St. Pietersberggangencomplex toch niet doorstaan. Behalve in uitgebreidheid overtreffen de St; Pietersberg-gangen de overigen door hunne groote hoogte. Groote gedeelten der gangencomplexen van den St. Pietersberg bereiken hoogten tot twaalf meter.

Daar deze gangen over zulke groote hoogten werden uitge-

Sluiten