Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Afb. 2. DOOR AFGRAVING VOOR HET KANAAL MAASTRICHT—LUIK ONTSTANE STEILE OOSTHELLING VAN DEN ST. PIETERSBERG, NABIJ DE GRENS BELGIË—NEDERLAND.

De teen van de helling reikte voorheen tot aan de Maas, dus tot het rechter gedeelte van de afbeelding.

houwen, waren de kansen op het vinden van fossielen veel grooter dan elders, waar men over geringere hoogten ontgonnen heeft. En al heeft men ook in andere Zuid-Limburgsche bouwsteen-ontginningen zeer veel herkenbare fossielen aangetroffen, de wereldberoemde resten zijn toch uit de gangen van den St. Pietersberg opgedolven. Dit is een derde omstandigheid, waaraan deze berg zijn groote vermaardheid dankt.

Over de historische en biologische bekendheid van den St. Pietersberg behoef ik hier niet uit te weiden; de schrijvers der andere hoofdstukken van dit werk zullen daarop zeker nader ingaan. Maar deze auteurs zouden hunne groote kennis niet hebben kunnen luchten, als de opbouwende en vernietigende geologische krachten den St. Pietersberg niet hadden gevormd tot datgene wat hij is, een door de natuur bevoorrecht deel van onzen vaderlandschen bodem.

Niet alleen zijn ligging ten opzichte van de windstreken, waar-

Sluiten