Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 4. TANDEN VAN MOSASAURUS, V* DER NATUURLIJKE GROOTTE.

Dit dier bezat een continu gebit. Onder den linkschen tand is de reservetand in het feaakfragment zichtbaar. Dit fossiel bevindt zich in het Museum van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg.

die van Faujas St. Fond, vertaald door P a s t e u r en van BorydeSt. Vincent. Maar daarnaast vindt men in de literatuur over ons object een groote reeks namen van bekende pioniers der paleontologische en geologische wetenschappen. Ik wil hier, zonder volledig te zijn, slechts herinneren aan de geschriften van P. en C. Camper, vader en zoon (lit. 9 en 10), Cuvier (lit. 11), d’Omalius d’Halloy (lit. 35), Fitton en Conybaere (lit. 15) d’Archiac (lit. 1), Dumont (lit. 13),, A. Roemer (lit. 39), F. Roemer (lit. 40), H. von Meyer (lit. 31), Nöggerath (lit. 34) en d’Orbigny (lit. 36). Behoudens enkele uitzonderingen zijn deze geschriften meer paleontologisch dan geologisch georiënteerd, terwijl in verschillende nog over stratigrafische meeningen wordt gestreden. Dit hoeft geenszins te bevreemden, daar de zuiver paleontologische wetenschap zich reeds uit hare windselen begon los te maken. De geologische wetenschap verkeerde echter nog in een embryonaal stadium. En al werd reeds in 1828 door d’Omalius d ’ Hallo y de meening verkondigd, dat het Maastrichtsche gesteente tot de Krijtgroep gere-

Sluiten