Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afb. 14. WERVELKOLOM EN GRATEN VAN EEN VISCH.

Door dezelfde opheffing, die de Gulpensche zee tot terugtrekken dwong, werden de schollen van het voorland onder spanning gezet. Deze spanning werd het eerst opgeheven in het gebied der storingen van Heerlerheide en Benzenrade, later zwakker gevolgd in de gebieden van de Feldbiss en de Sandgewand. De Kunrader Krijt-zee kon dus nu weer over deze verlaagde gebieden transgredeeren en hare sedimenten afzetten. Tijdens deze wisselwerkingen werd ook het noordelijk deel van het stabiele blok langs de zuid-oostelijke storingen (storing van Selzerbeek, Geulbreuk, e.a.) in een dieper niveau gebracht. De Kunrader Krijt-zee kreeg daardoor gelegenheid om tot tegen het stabiele blok voort te dringen en dit plaatselijk hier en daar aan te tasten. Door de abradeerende werkingen dezer transgredeerende zee werden groote partijen vroeger af gezet Gulpensch Krijt omgewerkt en in het Kunrader Krijt opgenomen. Plaatselijk, in het gebied tusschen de storing van Benzenrade en Simpelveld, werd het geheele Gulpensche Krijt tot op het Herviën weggenomen.

Dat deze transgressie ongeveer in de hier geschetste volgorde heeft plaats gehad, wordt bevestigd door de dikte der afzettingen, die in een zee van neritisch karakter werden gedeponeerd. De opheffing van het achterland schijnt zich ook nog na het einde van den

Sluiten