Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij Bryozoënlagen genoemd. In het groot gedacht, dus over uitgestrektheden van meerdere kilometers, zijn het waarschijnlijk lenzen. Dit neemt echter niet weg, dat men vaak hun positie over meerdere kilometers kan terugvinden en daardoor den ouderdom van de omgevende lagen kan bepalen.

Het soortenaantal der in den loop der tijden gevonden en beschreven fossiele dieren is buitengewoon groot. Teneinde een klein idee te geven van den vormenrijkdom zijn in de afbeeldingen 12 tot en met 17 eenige fossielen afgebeeld. Het aantal individuen, dat tegelijkertijd de zee bevolkt heeft, moet reusachtig geweest zijn. Uit het in het zeewater vanaf het continent aangevoerde calcium bouwden zij hunnen huisjes en pantsertjes op, die na hun dood naar den bodem zonken. Op deze wijze werden de dikke kalksteenafzettingen gevormd, die zich ononderbroken van Ransdaal tot ver naar het Westen uitstrekten. De kalksteen is over het algemeen zeer zuiver. Een door het Rijkslandbouwproefstation onderzocht luchtdroog monster mergel (bedoeld zal zeker zijn tufkrijt, v. R.) uit de groeve der N.V. Kalkmergel-Mij „St. Pietersberg” had de volgende samenstelling :

calciumcarbonaat . . . 98.0%

magnésiumcarbonaat . . 1.8%

ijzer ....... 0.1%

vocht ....... 0.1%

Verder sporen kiezelzuuranhydriet (Si02) en in mineraalzuur onoplosbare bestanddeelen.

In het Eindverslag der Rijksopsporing van Delfstoffen worden de volgende drie analysen medegedeeld:

I IÉ « Jt JI . |.3 |ö| Uf lil . 1

Plaats van No 'P'80 xO §0 ®9 B §§0

herkomst g 3 | g | £ .2 ü ftff^ffS | I 11 §

■ a_| I F 1 |f 11 I Ss8

St. Pietersberg (Md) 0,38 — 0,36 54,80 0,96 0.14 spoor 43,49 100,13 97,90

” >> 0,31 0,02 0,24 54,29 1,15 0,29 0,05 43,75 100,05 96,95

Scharberg bij de

Hermitage (Mb) 2,25 — 0,82 53,59 1,17 — spoor 42,34 100,17 95,69

Merkwaardig is in dit zuivere kalkmilieu het voorkomen van groote en kleine, soms verspreide, soms lagen vormende, vuursteenen.

Sluiten