Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

materiaal werd door de stroomsnelheidsvermindering voortdurend fijner. Ditzelfde was trouwens ook het geval zoodra een meander tot dooden arm gedoemd werd. Door het afvloeiende water langs de oeverhellingen werden de fijne in de omgeving aanwezig zijnde verweeringsproducten naar de doode verlaten stroomarmen gevoerd en deze voltooiden het verlandingsproces. In dit oostelijk deel was op deze wijze het Hoogterras afgezet, toegedekt door een laag lössoïden.

Terwijl het verlandingsproces zich in de oostelijke stroombanen voltrok, zocht de Maas zich een weg in meer westelijke richting over

Noorbeek-Margraten-Schimmert-Brunssum-Heinsberg naar Zwaantjeshof (Echt). Dit stroombed lag aanvankelijk bij Neufchateau op

WIN AND CAREL HUGO STARING werd 5 October 1808 te Lochem geboren. In 1833 promoveerde hij te Leiden op een proefschrift getiteld: „De geologia patriae”. In 1857 werd hem het vervaardigen van een geologische kaart van Nederland opgedragen. Deze kaart was in 1867 in haar geheel gereed. Behalve door deze kaart heeft Staring groote verdiensten voor de geologie van Nederland verworven. Terecht betitelt men hem met den eerenaam „Vader der Nederlandsche Geologie”. Staring overleed te Lochem op 7 Juni 1877.

Jhr. JEAN T. BINKHORST VAN DEN BINKHORST werd in Oldenzaal geboren op 3 Augustus 1810, en is in Maastricht overleden 22 December 1876.

Door zijn geologische beschrijving van het Krijt van Limburg, gevolgd door een paleontologische beschrijving van de Gastropoden en Cephalopoden van dit krijt heeft Binkhorst zeer groote verdiensten voor Limburg verworven. In zijn nagedachtenis eeren wij een der pioniers voor Limburgsche geologie.

Sluiten