Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Zevenslaper of Relmuis toch met vrij groote zekerheid waargenomen in het Cannerbosch. Het dier werd gevangen, maar wist door een beef in den vinger van den vanger te ontsnappen, zoodat ook nu weer geen bewijsstuk kon worden overgelegd. De beschrijving door den waarnemer mij gegeven en zijn aanwijzing van een exemplaar uit een verzameling opgezette knaagdieren laat m.i. geen twijfel over. In 1937 is dit dier in België (Buzenol) gevangen.

Het trio insecten¬

eters is ook aanwezig. Egel (Erinaceus e. europdeus L.), Mol (Talpa europaea L.) en Spitsmuis verrichten hun nuttig werk. De Gewone Spitsmuis (Sorex a. araneus L.) komt algemeen voor, ’s zomers vaak in lichte exemplaren, terwijl ook de Veldspitsmuis (Crocidura leucodon Hermann), evenals de Huisspitsmuis (Crocidura r. rassula Hermann) wordt aangetroffen. De Dwergspitsmuis (Sorex m. mimutus L.) zal wel voorkomen, maar ik kon geen exemplaar in handen krijgen.

Van de zoogdieren naar de vogels.

Een speciaal vogelgebied is de St. Pietersberg niet. De vogels rond huis en hof vinden we natuurlijk ook hier. De Bonte Kraai, (Corvus corone cornix L.) een voor Zuid-Limburg niet algemeene verschijning, wordt zoowel overwinterend als op den trek waargenomen. De Roek (Corvus f. frugilegus L.) vormt een kolonie bij Canne, de Kauw (Coloeus monedula spermologus Vieill.) broedt hier wel in mergelholen. De Europeesche Kanarie (Serinus canaria ger-

ZEVENSLAPER.

Foto naar een opgezet exemplaar uit het Nat. Hist. Museum te Maastricht.

Sluiten