Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRONVERMELDING DER AFBEELDINGEN.

(De nummers verwijzen naar de bladzijden van het boek).

Foto-opnamen van Ir. D. C. van Schaïk te Heer (L.):

44, 46, 50, 57, 61, 66, 68, 70, 76, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 96, 98, 107, 109, 110, 114, 131a, 131b, 132, 134, 138, 140, 141, 143, 145, 161, 303, 305, 311, 313, 3*5, 3l6, 3!7> 3i8> 3!9b> 3a8» 3a9> 334» 335, 34i, 344, 345, 346.

Teekeningen van Ir. D. C. van Schalk te Heer (L.):

65, 182a, 182b, 183.

Foto-opnamen, welke A. De Wever te Nuth (L.) liet vervaardigen en ter beschikking stelde:

37, 190, 193, 194, 199, 202, 204, 210, 212, 216, 218, 222, 224, 227, 229, 233, 235, 237, 240, 241, 250.

Foto-opnamen, welke de firma Charles Daniels te Maastricht ter beschikking stelde:

22a, 22b, 23, 24, 26, 39, 42, 48, 81, 108, 331, 342.

Door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg te Maastricht werden ter beschikking gesteld:

foto’s: 147a, 147b, 148a, 148b, 160, 175a (foto: Pater E. Wassmann t). 175b (foto: Barones A. M. Ostman v. d. Leye, Osnabrück-Eversburg). Clichés: 155 (foto: J. Sturing), 180 (foto: Pater A. M. Schotten, ’s Gravenhage), 311, 315.

Foto-opnamen van en ter beschikking gesteld door het R.K. Fotopersbureau „Het Zuiden” te Maastricht-’s Hertogenbosch:

18, 20, 21, 25, 29, 75, 89, 146.

Foto-opnamen van G. H. Waage te Maastricht:

299, 3°i, 3°4, 306, 319a.

Foto-opnamen van J. G. Sloff te Bergen op Zoom:

259, 260, 261, 265, 271.

Foto-opnamen van Dr. H. Schmitz, S.J. te Valkenburg:

179, 274, 282, 283 (naar Dampf), 287 (naar Arndt), 288, 289, 293 (naar Arndt).

Sluiten