Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgrooten rijkdom aan vliegen, welken een Pater Kiene wist te vinden in de buurt van Valkenburg.

En zeer waarschijnlijk nog meer.

Niemand kan verlangen, dat ik ga opsommen, wat er op den St. Pietersberg al zoo te verwachten valt. Vergeten we niet, dat de orde der Diptera ruim 50 families telt en dat er onder deze families zijn, welke een verbazenden rijkdom tellen aan genera en species en een veeltalligheid van kroost kunnen produceeren, waardoor ze tot een plaag zelfs kunnen uitgroeien.

Een plaag zal het vliegenleger te St. Pieter wel niet worden, ofschoon er toch soorten zijn, die opvallen door haar veelvuldig voorkomen.

De vaak zoo mooi gekleurde Zweefvliegen (Syrphidae) komen op den St. Pietersberg in groote verscheidenheid zeer veel voor. In den beginne viel het mij op, hoe het geslacht Eristalis hier zoo talrijk vertegenwoordigd was. Ik dacht toen niet aan de vele modderpoelen, die zich Oost- en Westwaarts, vlak aan den voet van den berg bevinden, waar ze ontstonden door Maas en Jeker en wist evenmin, dat de Rattestaart-larven te St. Pieter pracht groeiplaatsen vonden in de vele gierputten, waaraan St. Pieter met het oog op den tuinbouw, zoo rijk is.

Onder de Syrphiden bevinden zich prachtexemplaren wat kleur en snit aangaat der vaak modieuze kleedij, waarin ze ook op den St. Pietersberg verschijnen.

En wat zijn er reuzen onder, zoo groot haast als hommels en wespen. Haar larven worden groot gebracht in nesten van hommels en wespen. Zoo zag ik er Volucella bombylans L., die zoo op ’t eerste gezicht sprekend gelijkt op Bombus lapidarius L., de Steenhommel, V. plumata Deg., waarvan men zou zweren, dat ze een Bombus silvorum L. of een Bombus equestris Thoms. is. Ik zag er V. inanis L. en V. zonaria Poda, met lijven, die doen denken aan V es pa’s.

Toen ik jaren geleden op den St. Pietersberg voor het eerst Cinxia borealis Fall. zag — als zoodanig leerde ik ze later kennen — en in het vangnet het aantal vleugels niet kon onderscheiden, evenmin de sprieten kon zien, meende ik te doen te hebben met Vespa media de G., terwijl ik meer dan eens Penthesilca berberina F. en P. oxyacantha Meig. heb aangezien voor hommels.

Op den St. Pietersberg en in de omgeving liggen eenige groote boerenhoeven. Bij boerenhoeven hooren paarden en koeien. Paarden en koeien krijgen bezoek van Tabaniden, Steekvliegen en zoo komt

Sluiten