Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mierenleeuw, Myrmeleon formicaTum L., waarvan ik tot voor een aantal jaren op den St. Pietersberg een heele kolonie wist te zitten, behoort er toe. De bouw der cementfabriek heeft aan zijn bestaan een eind gemaakt. Bij een naburige hoeve komen ze nu nog voor.

Voor iemand, die zijn oogen een klein beetje den kost wil geven en let op planten, die bladluizen herbergen, zal het niet moeilijk vallen op de bladeren kleine, glazige, witgroene, op lange steeltjes gezeten, speldeknopgroote dingetjes te vinden. Dat zijn de eieren van Chrysopiden, Gaasvliegen, mooie, teere, fijngebouwde, meestal groene wezentjes met doorzichtige vleugels, goudglanzige oogjes en vrij lange draadvormige sprieten. In 1900 kende Oudemans reeds 14 inlandsche soorten. Hoeveel er hiervan od den St. Pieters¬

berg voorkomen, durf ik niet zeggen, maar van den mierenleeuw. wel weet ik, dat ze er soms in massa te

vinden zijn en dat met zekerheid hier tusschen zitten: Chrysopa flava Scop., C. vulgaris Schn., C. flavifrons Br., C. septempunctata Wesm. en C. perla L.

Eveneens kleine, teere insecten levert het soortenrijke geslacht Hemerobius, dat in voorkomen en levenswijze heel veel van de Gaasvliegen heeft. Ook zij huizen te St. Pieter met en naast haar verwanten Boriomyia en Micromus.

Hoe aanlokkelijk het ook is op den St. Pietersberg verder uit te zien naar Panorpata, Schorpioenvliegen, die heelemaal geen vliegen zijn, of naar Agnatha, Haften, die ook al weer verkeerdelijk vaak voor vliegen worden gehouden, en dan Ééndagsvliegen heeten, thans wijden we even aandacht aan de Wantsen (Heteropt era).

Sprak ik bij de Dipt era reeds over insecten, voorkomend op Vincetoxicum officinale Moench., wie naar Wantsen zoekt, moet bij deze plant opletten. De larve toch van de zeldzame wants Spilostethus equestris L. leeft op de Engbloem. Andere zeldzame wantsen kan men eveneens op den St. Pietersberg aantreffen, zooals Eurydema domi-

Sluiten