Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nulus Scop. en misschien Spilostethus saxatilis Scop. De vondst dezer laatste zou iets heel bijzonders zijn.

Ook de zoo wonderlijk gestructureerde Netwantsen (Tingitidae) zijn er te vinden en om een idee te geven van haar habitus geven we hier een afbeelding van Dictyonota tricornis Schrk., op den berg

gevonden. De naam Net-wantsen is u dan meteen duidelijk.

Ik wil mijn beschouwing over de insecten van den St. Pietersberg eindigen, in de hoop, dat ze iets moge bijdragen, om bij gewest- en landgenooten belangstelling op te wekken voor deze unieke plek op onzen vaderlandschen bodem.

Deze streek is door velen bezocht en in faunistisch opzicht

dictyonota tricornis. bestudeerd. .Lenige

personen, die zich

hiermede in het bijzonder hebben beziggehouden heb ik in deze bijdrage genoemd. Zij hebben er recht op. Niet genoemd zijn de vele Paters Jezuïeten, die tijdens hun theologische studiën te Maastricht hun vrijen tijd gebruikten voor biologisch onderzoek in de buurt van Maastricht en niet het minst van den St. Pietersberg. Het resultaat van hun onderzoekingen vinden we in groot ere en kleinere bijdragen in het Natuurhistorisch Maandblad en in het Entomologisch Tijdschrift. Vele hunner vondsten vormen waardevolle aanwinsten voor het Museum te Maastricht.

Spinnen (Arachno'idea) zijn stiefkinderen, waar weinig of nooit naar wordt omgekeken. Toch is deze groep biologisch uiterst belangwekkend en we stellen ons nog altijd voor, de verspreiding dezer verwaarloosde geleedpootigen in Zuid-Limburg na te gaan. Behalve de

Sluiten