Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUR OVER DE DIERENWERELD OP DEN ST. PIETERSBERG.

Zoogdieren.

L. F. de Beaufort, Aanteekeningen over de fauna van de omgeving van Buzenol (Prov. Luxemburg). Biol. Jaarboek uitgegeven door het Kon. Natuurw. Genootschap „Dodonaea” 1937.

Jos. Cremers, „Limburgensia” Jaarboek van het Natuurh. Gen. in Limburg. 1912.

Id., Beredeneerde lijst van de in Limburg in het wild levende zoogdierén, Nat. Hist. Maandblad, Jrg. 18 (1929).

C. Eykman, De Nederlandsche Zoogdieren, 1937.

C. L. Reuvens, „Die Myoxidae oder Schlaefer”, ein Beitrag zur Osteologie und Systematik der Nagethiere. Ing. Diss. Leiden 1890.

H. Schlegel, Natuurl. Historie van Nederland, 1862.

Zoogdieren, Vogels, Kruipende dieren, Weekdieren. Bijdrage tot de Geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, uitgegeven door het Departement v. Binnenlandsche Zaken. 5e deel. Natuurk. plaatsbeschrijving van de Provincie Limburg. 1881.

Vogels.

P. A. Hens, Avifauna der Nederl. provincie Limburg, Nat. Hist. Maandblad, Jrg. 13 en 14 (1924-1925). Ie en 2e Aanvulling, Jrg. 19 (19301, Jrg. 20 (1931). '<

H. Nillesen, In wilden staat levende vogels v. Limburg, Jaarboek •• h. Nat. Hist. Genootschap in Limburg, 1912.

Reptielen en Amphibiën.

P. N. v. Kampen en J. Heimans, Fauna v. Nederland, Afl. III, 1927.

H. Schlegel, Kruipende Dieren, 1862.

C. Willemse, De reptielen van Nederland, De Levende Natuur, dl. XXI,

Insecten.

H. C. Blote, Fauna v. Nederland, Afl. II, Homoptera, 1927.

Ed. Everts, Coleoptera Neerlandica, 1903-1922.

F. C. J. Fischer, Verzeichnis der in den Niederlanden und dem Nachbargebiete vorkommende Trichoptera. Tijdschrift v. Entomologie 77e deel. 1934.

D. ter Haar, Onze Vlinders, 1904.

A. Maurissen, Liste des macrolépidoptères du Limbourg hollandais, Tijdschr. v. Entomologie, 1866.

Id., Supplément a la liste des macro-lépidoptères du Limbourg hollandais, Tijdschr. v. Entomologie, 1869.

Id., Lijst v. insecten, in Limburg en niet in andere provinciën van Nederland waargenomen, Tijdschr. v. Entomologie, 1882.

J. Oudemans, De Nederlandsche insecten, 1900.

Sluiten