Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Reclaire, Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen (Hemiptera-Heteroptera) met aanteekeningen, omtrent voedsel of verblijfplant en levenswijze. Tijdschrift v. Entomologie, 75e deel. 1932.

P. F. Rüschkamp S.J., Zur Faunistik und Biologie unserer Kafer. Natuurhist. Maandblad. 1922.

H. Schmitz S.J., De Nederlandsche mieren en haar gasten, Jaarb. Nat. Genootsch., 1915.

A. Scholte S.J., De Nederl. Tingitiden in woord en beeld, Nat. Hist. Maandblad, }rg. 24 - 1935.

J. van der Vecht, Fauna v. Nederland, Afl. IV, Hymenoptera anthophila, A. Andrena, 1928.

• C. Willemse. Orthoptera Neerlandica. Tijdschrift v. Entomologie. 60e deel. 1917.

Id., Een en ander uit de insectenwereld in en op den St. Pietersberg. De Levende Natuur, Jrg. 28 - 1924.

F. M. v. d. Wulp en J. C. H. de Meyere, Nieuwe naamlijst van Nederl. Diptera, uitgegeven door de Ned. Entoml. Ver. als bijvoegsel tot deel XLI van het Tijdsch. v. Ent. 1898. Zie verder de supplementen hierop in hetzelfde Tijdschrift 1907, 1919 en 1928.

Spinnen.

A. v. Hasselt, Catalogus Aranearum, hucusque in Hollandia inventarum, Tijdschr. v. Entomologie, 1885-1886.

Weekdieren.

T. v. Benthem Jutting, Fauna v. Nederland, Afl. VII, Mollusca 1-1933 L. Dorsman en Iz. de Wilde, De land-en zoetwatermollusken v. Nederland, 1929.

J. Henrard, Over de ontdekking van Hyalinia nitens, Gedenkboek Dr. Jac. P. Thijsse, 1935.

C. O. v. Regteren Altena en A. Jansen, De landslakken van de provincie Limburg, Nat. Hist. Maandblad, Jrg. 21-1932.

C. Ubaghs, Mellusques terrestres et fluviatiles des environs de Maestricht. Buil. de la Soc. Royale malacologique de Belgique, 4883.

T ijdschriften.

„De Levende Natuur”.

„Natuurhistorisch Maandblad”.

„Tijdschrift voor Entomologie”.

Sluiten