Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOSCHRANK IN BLOEI.

Geertruid en Noorbeek altijd veel Viscum te vinden was, evenals tegenwoordig nog.

Tot ongeveer 1924 kwam Mistel op ’t Nederlandsch gedeelte van den St. Pietersberg alleen sporadisch voor. Zij werd hier ook niet door Bory vermeld. In de laatste 10 j4ar is ze pas verschenen in populieren bij Caestert op de westhelling bij het plateau.

’t Is ook niet goed aan te nemen, dat die vogels niet verder zouden trekken dan de grenzen van de lössoïd-gronden bij Urmond en Leuth (Belg. Limb.) tot waar ’t meest noordelijk Viscum nog vrij veel voorkomt. Sporadische gevallen van Mistel zijn nog wel waargenomen te Winschoten, Baarlo en zelfs te Bloemendaal. Als zij noordwaarts meer voorkwam, zou zij zeker niet onopgemerkt gebleven zijn, daar zij ’s winters zoo sterk opvalt.

Helmbloem (Corydalis solida). Van de lentebloeisters is de Helmbloem een der eersten. Wel vallen de dofvioletrose bloemen onder ’t struikgewas niet dadelijk in ’t oog. Men behoeft echter maar

Sluiten