Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze plant wordt vaak sterk door parasieten aangetast, waardoor de bloemen verschrompeld en groen uitzien of zelfs niet tot ontwikkeling komen.

Mantelanjer (Tunica prolifera) vond men vroeger veel, thans weinig op kiezel bij Zonneberg; bij de Napoleonsheuvel en bij de Schark op de westhelling.

Heelbeen (Holosteum umbellatum)

ZAADJE VAN ZEEPKRUTD.

groeit nog op muren bij Slavante en bij het kasteel Canne.

Heggemuur (Alsine tenuifolia) komt hier nooit aan heggen maar het meest in akkers voor, door het heele krijtdistrict, maar zelden daarbuiten aangevoerd langs spoor- en tramwegen.

Zeepkruid (Sap onar ia officinalis) is in ons gewest alleen inheemsch in het Maasdal, maar gaat van hieruit wel eens op een helling over of wordt langs het spoor aangevoerd. Door de lange stevige wortelstokken houdt ze goed stand.

WILDE VIOOLTJES.

Het Maartsch Viooltje (Viola odorata) groeit in ons gewest op zooveel plaatsen in zoo’n groote hoeveelheid, dat men het nu tenminste als ingeburgerd mag opvatten. In naburig België heeft het veel langer geduurd eer het zoover gevorderd was. Witbloeiende struikjes zijn echter ook nu nog eerst uit kuituur ontvlucht, b.v. bij de villa te Nekum.

Het Ruig Viooltje (Viola hirta) is één der karakterplanten van het bosch op krijt en komt daarbuiten maar zelden op sterk kalkhoudende grond voor. Ook met witte bloemen.

Sluiten