Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WITTE KLAVERZURING.

bloempjes zoo vroeg in het voorjaar uitstoffeeren; zelfs ’s zomers blijven ze in tegenstelling met de meeste voorjaarsbloeisters, nog altijd frisch groen. De wortelstok is heel eigenaardig; hij sterft aan het eene einde niet af; hij bestaat uit geleedingen met schubvormige organen, de verdikte basis van de bladsteelen, die met reservevoedsel gevuld zijn en ’s winters afsterven; aan het einde ontspringen in het voorjaar de nieuwe blaadjes en in de oksels der schubben vormen zich adventiefknoppen. De bloemen kunnen helder wit of lilarose zijn, maar altijd hebben ze fijne donkere overlangsche adertjes en een geel vlekje binnen aan den voet der kroonblaadjes. Bij goed weer zijn ze open, maar bij slecht weer blijven ze gesloten en gaan tevens naar beneden hangen. De honing wordt in groefjes aan den voet der kroonbladen afgescheiden. Zij schijnt weinig insectenbezoek te ontvangen, men ziet meestal alleen vliegjes en heel kleine kevertjes. Als de vrucht rijp is springen de zaadjes tot i meter ver naar buiten, soms nog in de herfst. De buitenste laag der zaadhuid is veerkrachtig. Soms vindt men kleiner bloemen met slecht ontwikkelde meeldraden. Ook kunnen ’s zomers heel kleine knopvormige bloempjes voorko-

Sluiten