Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en solanidine; dit laatste is in ieder geval een schadelijke stof, die ook in de bessen zit; daarom is voorzichtigheid geboden, hoewel men dikwijls geen nadeelige gevolgen heeft waargenomen.

MeligeToorts (Verbas cum Lychnitis). Alle Verbascums zijn prachtige planten, maar de melige al heel bijzonder, vooral waar ze zoo trots op de oostheljinghoogop de krijtrotsen groeit. Zij kan wel een meter hoog worden met sterk vertakte lange bloemtros. De bladen zijn vanonder wel erg witviltig, maar „melig” is wel wat sterk gesproken; in sterke mate is dit wel het geval bij de uitheemsche V. pulverulentum, waarbij de sterharen, waaruit het vilt bestaat in zeer fijne vlokjes loslaten. De typische vorm heeft gele bloemen; op den Pietersberg zien wij alleen crêmewitbloemige planten. Helmknoppen en

MELIGE TOORTS.

Sluiten