Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Malrove (Marrubium vul gare) groeit te Canne, achter het Kasteel op de mergelrotsen.

Hertgespan (Leonurus cardiaca) heeft zich een tijdlang bij Lichtenberg opgehouden.

Moerasandoorn (Stachys palustris) komt in droge akkers voor met van onder dicht-zijdeachtig behaarde bladen (sericea).

Betonie (Stachys officinalis) groeit op veel plaatsen in de open krijtweiden, maar kan het ook onder houtgewas goed uithouden; naar gelang de standplaats droger is, wordt de beharing sterker. Men vindt haar ook op zandgrond en leemig zand.

Borstelkrans (Clinopodium vulgare) is ook door het heele krijtland verspreid, bovendien op sterk kalkhoudend lössoïd tot benoorden Sittard.

Raai (Galeopsis Ladanum). Op de krijthellingen zijn sommige akkers na den oogst er mee als bezaaid. Dit is de vorm calcarea met wit-viltig behaarde bladen en kelken. De vorm angustifolia met behaard, maar meer groen loof, vindt men op aanvoerterreinen langs het spoor en het kanaal. Beide ook met witte bloemen.

Gespleten Hennepnetel (G. bifida) is in Zuid-Limburg overal, op alle grondsoorten een der meest voorkomende onkruiden in granen en groenten.

Van de Gevlekte Dovenetel (Lamium maculatum) vindt men aan den voet der westhelling tegenover de molen te Canne planten met een bijzonder sterke witte streep op het blad.

Ruig Klokje (Campanula Trachelium). Alle Campanula’s zijn mooie planten; daarom worden dan ook de wilde soorten gaarne als sierplanten gekweekt. Het Ruig Klokje is een onzer fraaiste boschplanten; het kan veel schaduw verdagen, maar in cultuur op goed belichte plaats worden het vertakte struiken, meer dan i meter hoog met trossen van groote blauwviolette bloemen. De heele plant is met lange, ruwe haren bezet, tot zelfs de kelk- en kroonslippen.

Niet bloeiende struiken zou men heel licht voor brandnetels aanzien, zoo sterk kunnen de bladen op die der groote brandnetel gelijken, en in het buitenland bestaat er een variëteit urticifolia, die door de smaller bladen nog meer overeenkomst met urtica dioïca vertoont. Witbloeiende planten kunnen of zuiver witte bloemen met groene stengels of iets lila getinte met violette stengels hebben. Halfen heel gevulde bloemen zijn in het wild zeer zeldzaam en zelfs in kweekerijen moeilijk te krijgen. Het Ruig Klokje komt in het krijtland in ieder loofbosch veel voor; daarbuiten echter alleen op sterk

Sluiten