Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreupelhout en aan heggen (hoeven Lichtenberg, Caestert) bloeit het minder en met naar één zijde (naar het licht) gekeerde bloemen, die dan wel iets grooter zijn, waardoor het op het Ruig Klokje kan gelijken.

Blauwe Rapunzel (Phyteuma nigrum) komt in de bosschen op den Pietersberg veel minder voor dan elders in het krijtland. Ook in loofbosschen op kalkhoudende lössoïedgronden is ze niet zeldzaam.

Geelwitte R. (Ph. spicatum) is tot nu toe in Zuid-Limburg nog nergens aangetroffen. Wel ziet men soms lichtlila tot witbloeiende planten van Blauwe Rapunzel. Bij beide soorten kunnen zwartgevlekte bladen voorkomen.

Spiegelklokje (Legouzia speculum) is een onzer bekoorlijkste wilde planten, hoofdzakelijk in granen, maar even algemeen op kalk als in leemgronden; niet in zandakkers. Witbloeiende en heel lichtlilabloeiende planten zijn vrij zeldzaam.

Klein Spiegelklokje (L. hybrida) komt veel minder voor, o.a. in graanakkers bezuiden Caestert en bij Canne, ook bij de Apostelhoeve. Het verschilt van het vorige door de helft kleiner bloem- en kelkbladen, maar de helft grooter zaaddoos. Meestal groeien beide soorten in dezelfde akker; het laatste wordt dan licht over het hoofd gezien.

Kruiswalstroo (Galium cruciatum) is vrij zeldzaam op den berg, doch komt wel voor op de oosthelling boven het Nederlandsch douanekantoor.

Heidewalstroo (G. silvestre) is een karakterplant der krijthellingen; in heiden, ook niet in de heiden op het krijt, komt het in Zuid-Limburg niet voor.

Liggend Walstroo (G. Harcynicum) komt niet in het krijt zelf, maar alleen in de heiden en vochtige grazige plekken in zand en kiezel, die het krijt bedekken, voor; op den Pietersberg in de grasheide op de Westhelling. Volwassen planten van G. silvestre hebben even sterk uitgespreid liggende stengels als van G. Harcynicum, maar de bloempjes zijn bij het eerste veel langer gesteeld.

Weidewalstroo (G. Mollugo) is op het krijt een even algemeene plant als op andere gronden; zoowel behaarde als kale planten. De ondersoort erecta met rechte stengels komt alleen in lucernevelden en in de Maas- en Jekerbeemden voor.

Sterrebladen (Asperula odorata) groeit vrij veel in het bosch bij Caestert. Zij kan wel diepe schaduw verdragen, maar bloeit op goed belichte plaatsen toch veel rijker.

Sluiten