Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men hebben. Het eenige zekere verschillenmerk moet men zoeken in het volkomen rijp zaad. Bij nigra draagt dit aan den top steeds een haarkroontje, bij jacea nooit.

Grootbloemige Centaurie (Centaurea Scabiosa) is een sieraad der krijtweiden. Bij deze kan men, evenals bij de twee bovengenoemde Centaurea’s, planten met purper, met zalmkleurige, met lichtrose of zuiver witte randbloemen aantreffen; deze laatsten kunnen purpere of gele buisbloemen hebben. C. Scabiosa heeft soms witte omwindsels met zwarte wimperharen aan de randen.

Cichorei (Cichorium Intybus) komt door het heele krijtdistrict als wild voor, daar buiten alleen aangevoerd langs spoor- of waterwegen of met akkerzaden. De bloemen kunnen blauw, rosé of wit zijn.

Ruige Leeuwetand (Leontodon hispidus) groeit op iedere krijthelling, maar daar buiten ook in kalkhoudend weiland.

Bitterkruid (Picris hieracióides) is alleen inheemsch in het krijtdistrict zoowel in de krijtweiden als in bouwland; daar buiten veel aangevoerd langs spoor- en waterwegen en in lucernevelden.

Behalve de in Zuid-Limburg algemeen voorkomende Havikskruidsoorten noemen wij voor den Pietersberg alleen Hieracium praecoX' op de oosthelling bij Klein Lanaye; H. Lachenalii langs het pad vóór het Nederlandsche douanekantoor op de oosthelling tot bij „den Preekstoel” en H. sabaudum met de ondersoort lugdunense bij Zonneberg. H. Lachenalii groeide vroeger ook in den hollen weg van Slavante naar de westhelling.

Grassen. Ofschoon deze plantenfamilie voor leeken op botanisch gebied niet aantrekkelijk is, kunnen wij toch niet nalaten hier eenige grassen te vermelden, die voor de associatie van andere plantsoorten op den Pietersberg een belangrijke rol spelen.

In hét buitenland onderscheiden de sociologen een xero- en mesobrometum als associaties op zeer droge resp. minder droge standplaatsen, waarin Bromus erectus de overheerschende grassoort is. Deze Br. erectus is in Zuid-Limburg niet inheemsch, maar alleen sporadisch aangevoerd en onbestendig. Maar van de andere plantensoorten in deze associaties komen er ook in onze krijtweiden heel veel voor. Daarom worden deze krijtweiden wel als een facies van het xero- of liever nog van het mesobrometum opgevat.

In plaats van Brómus erectus is hier Brachypodium pinnatum de overheerschende grassoort. Bosch Kortsteel (Brachypodium silvaticum) groeit niet in de krijtweiden, maar in boschranden en op

Sluiten