Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beboschte hellingen door het heele krijtdistrict; ook daarbuiten op sterk kalkhoudend lössoïed. Al domineeren op de allerdroogste plekken op de krijtheuvels Koeleria gracilis, Festuca rigida en F. ovina, toch lijkt mij de overgang niet scherp genoeg om deze laatste ook als een facies van het xerobrometum te onderscheiden. Er zijn bovendien ook plekken waar Briza media, Arrhenaterum elatius, Trisetum flavescens, Poa pubescens en pratensis,

in bijna evengroote hoeveelheid voorkomen als Brachypodium pinnatum of Festuca ovina en Koeleria gracilis. Toch groeien er uitsluitend op het krijt ook wel grassen, die men een zekere sierwaarde niet kan ontzeggen, bijv. Melica uniflora, Bromus ramosus, Briza media, Koeleria pyramidata en de thans voorgoed verdwenen Sesleria coerulea, die vrieger bij de Fransche batterij groeide. Op de westhelling benoorden Nekum is nog een rest gebleven van een vroeger struikheidegebied (callunetum), dat door grasheide verdrongen is, waarin Nardus stricta en Triodia decumbens de domineerendë grassen zijn.

Akkergeelster (Gagea arvensis) is in de akkers bezuiden Caestert in de laatste jaren zeer zeldzaam geworden.

Boschgeelster (G. lutea K.G.) die bij Eysden, Mouland, Dalhem en Bombaye op veel plaatsen voorkomt, zou op den Pietersberg ook kunnen gevonden worden. Door de grasvormige bladen en van buiten groene bloempjes ontsnapt ze gemakkelijk aan de waarneming.

Eenbes (Paris quadrifolia) komt op vochtige plaatsen op den berg nog vrij veel voor. Planten met 5 tot 7 bladen zijn niet zeldzaam; toch hebben deze meestal maar viertallige bloemdeelen.

EENBES.

combressa, Koeleria pyramidata, Avena

Sluiten