Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, is bij de planten op de krijthellingen het labellum meestal drielobbig; daarom behooren deze waarschijnlijk tot O. Fuchsii der Engelschen, die de eigenlijke stamvorm zou zijn.

Bruine Orchis (O. purpureus — O. fuscus) komt noch op het Nederlandsch, noch op het Belgisch gedeelte van den Pietersberg voor, is er ook vroeger nooit gevonden. Hiervoor kunnen we geen verklaring vinden; zuidoostwaarts vanaf St. Geertruid, Mheer, Epen, Teuven, Oud-Valkenburg, Schin op Geul, Wylré, Eis-Wittem, Gulpen tot Orsbach komt ze vrij veel voor tusschen houtgewas op de krijthellingen. Het is de mooiste orchidee van het heele land.

Soldaatorchis (O. militaris) is daarentegen zoowel op het Nederlandsch als Belgisch gedeelte van den Pietersberg nog sterk vertegenwoordigd. Ook op de overige krijthellingen komt ze nog vrij veel voor, zoowel op open plaatsen als tusschen laag struikgewas. Dikwijls met witte bloemen.

Herminium (H. monorchis) schijnt op den berg nooit te zijn waargenomen. In Zuid-Limburg groeit ze nog slechts op twee andere plaatsen, op krijt.

Mugorchis (Gymnadenia conopea) vond men vroeger in de weide bij Lichtenberg, thans alleen nog op het Belgisch gedeelte. Deze orchidee kan zoowel in de krijtweiden als in moerasveen en sphagnumveen even welig groeien. Door ontginning is ze echter vrij zelzaam geworden. Bij Voerendaal staan er nog honderden op één kleine krijthelling.

Witte Mugorchis (G. albida) werd door B o r y bij het fort aangegeven. Zij komt echter in Zuid-Limburg niet voor en in België alleen in de Hautes fagnes.

Welriekende- en Bergnachtorchis (Platanthera bifolia en chlorantha) komen nog wel over de heele Pietersberg en bij Canne voor, maar zijn er toch in de laatste jaren vrij zeldzaam geworden. Op sommige plaatsen oostwaarts in Zuid-Limburg komen beiden soms tezamen voor, en hier kan men dan ook de kruising tusschen beiden vinden.

De bloemen van Nachtorchissen lijken wel op Vedermotjes; Dodoneus noemde deze orchideën „weiwouters”, d.i. vlinders; dit woord houdt misschien wel verband met „fifalters”.

Groene Nachtorchis (Coeloglossum viride) kan men nog aantreffen bij Eben-Eijmael. Ze komt in Zuid-Limburg nog op verschillende plaatsen voor, zoowel in krijtweiden als in moerasveen, maar is hier ook al niet meer veilig.

Sluiten