Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vogelnestje (Neottia nidus avis). Deze orchidee ontleent haar naam aan de wortels, die eenigszins nestvormig gerangschikt zijn; deze bezitten geen wortelharen. De plant heeft geen bladgroen en geen huidmondjes, maar leeft uitsluitend van vergaan loof. Zooals bij vele andere Orchideeën leven de wortels samen met een zwam, die uitsluitend binnen in de cellen huist en wel in de drie of vier cellagen, die onmiddellijk onder de opperhuid liggen;van deze kan men twee yormen scherp onderscheiden ; de eene blijft steeds onveranderd, de andere sterft af nadat ze het eiwit vastgélegd heeft, terwijl dit eiwit door de cellen opgenomen wordt, stooten ze de afgestorven zwamdraden uit. De bloemen hebben een eigenaardige zwakke geur en worden door vliegen

bevrucht. Zelfbestuiving is ook mogelijk. Aan den top der wortels kunnen zijknoppen ontstaan, die tot een nieuwe plant uitgroeien. In Zuid-Limburg zijn tot nu toe alleen beklierde planten ge-

VOGELNESTJE.

Sluiten