Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Wolfskers (Atropa Belladonna) zijn sedert een jaar of drie een aantal jonge planten dicht bij elkaar bij Lichtenberg gevonden. Hoe die daar verzeild geraakt zijn? Misschien met tuinafval of met zaad door vogels uit den Museumtuin of een particuliere tuin (Looiersgracht 1926) of die van de firma Hahmes, versleept. De bessen, die voor den mensch en vooral voor kinderen zwaar vergift zijn, kunnen door sommige vogels (en zelfs zoogdieren) zonder schade gegeten worden. Van uit den Museumtuin komen wel eens zaden in de Jeker en van hier in de Maas terecht, maar deze zullen maar hoogstzelden stroomopwaarts verder verspreid worden.

Ofschoon Belladonnazaad wel olie bevat, zal het toch wel te gewaagd zijn te veronderstellen, dat zaden zoolang hun kiemkracht onder den grond behielden, totdat ze nu pas bij de afgraving voor den dag kwamen. Tegenwoordig komt Wolfskers alleen bij Wylré en Epen en ook verder op Belgisch en Duitsch gebied voor, het noordelijkst tot bij Keulen; in België is ze ook zeldzaam. Hier vormen al deze plaatsen de noordgrens van haar verspreidingsgebied, dat zich zuidwaarts over heel Europa uitstrekt. Mocht iemand ze op den Pietersberg opzettelijk hebben uitgezaaid, dan heeft hij noch de plantensociologie, noch de volksgezondheid een dienst bewezen.

* * *

Ten slotte volgen hier eenige soorten, die in oude en nieuwe flora’s voor den Pietersberg zijn opgegeven, maar waarvan wij ons door vergelijking met de origineele exemplaren in de herbaria van Dumoulin, Bosquet en Förster overtuigd hebben dat deze opgaven op foutieve determinatie berusten:

Viola mirabilis bleek te zijn V. Riviniana;

Helleborine microphylla bleek te zijn H. atropurpurea;

Circaea canadensis == C. intermedia bleek te zijn C. lutetiana;

Phyteuma spicatum bleek te zijn Ph. nigrum;

Carex ornithopoda bleek te zijn C. digitata;

Melica nutans bleek te zijn M. uniflora;

Polygonatum officinale bleek te zijn P. multiflorum;

Inula salicina bleek te zijn I. britannica;

Allium carinatum bleek te zijn A. oleraceum.

Genistella sagittalis en Asplenium Breijnii werden in België verzameld op een plaats, die niet tot de Pietersberg kan gerekend worden.

Sluiten