Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRASGLOOIING MET KRIJTBAND BOVEN LANAYE.

in dien zin, dat het over die vlakte voortdurend zaden uitstrooit, die op den langen duur wel ieder binnen de strooiwijdte liggend geschikt en nog beschikbaar plekje zullen gaan bezetten.

Dat de flora van den St. Pietersberg ook in vergelijking met het overige Zuid-Limburg nog een heel specialen inslag heeft, zal zeker voor een groot deel verklaard moeten worden door zijn bijzondere ligging. .

De aansluiting bij de steile Westelijke Maasdalrand begunstigt natuurlijk niet alleen de immigratie van Oostelijke, continentale planten, zooals hierboven is uiteengezet, maar toch zeker ook die van meer Zuidelijke herkomst.

Een derde groep zou kunnen bestaan uit echte rivierenplanten, die aan de nabijheid van den stroomloop zijn gebonden, terwijl een vierde contingent kan zijn geleverd dóór oude cultuurrelicten, doordat de wilde begroeiing van den berg sedert vele eeuwen den invloed zal hebben ondergaan van het contact met zeer oude, maar geïsoleerde menschelijke nederzettingen.

Het valt zeer moeilijk, om die verschillende elementen scherp van elkaar te onderscheiden en zelfs zal het niet mogelijk zijn van

Sluiten