Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nentale steppenheidestruik, in tegenstelling met andere rozensoorten van den berg.

Ook bij de grassen zijn er zulke verschillen in verspreiding: Koeleria gracilis gaat Oostwaarts tot aan de Himalaya (al is het niet overal precies dezelfde vorm of ras), maar K. pyramidata, in Zuid-Limburg meestal vlak er naast te vinden, komt nauwelijks tot in Hongarije.

Onze drie zeldzame Hertshooisoorten die elkaar op den St. Pietersberg ontmoeten, vertoonen ieder een heel verschillend areaal. Hypericum montanum is een Midden-Europeesche bergplant, H. hirsutum gaat Oostwaarts tot heel ver in Siberië, daarentegen is H. pulchrum een Atlantische plant, die beperkt blijft tot de Westhelft van Europa.

Cypreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) is een steppenheidegewas, maar Euphorbia Esula (Heksenmelk) veeleer een rivieradventief, op onzen berg dus eigenlijk een indringer van beneden uit de Maasoever.

De verspreiding van de gewone Steenthijm (Calamintha acinos) is continentaal, de grootere, fraaie Bergsteenthijm (Cal. officinalis), weer een speciale St. Pietersbergpaladijn, komt uit het Zuiden en blijft ten Westen van den Rijn.

Er wordt, misschien ten onrechte, wel verondersteld, dat die Bergsteenthijm hier niet echt wild, doch uit cultuur ontsnapt zou zijn.

Voor de bijzondere Sedum-soorten van den berg geldt die verdenking vermoedelijk met meer recht: Sedum Cepaea, die van oudsher alleen van den St. Pietersberg vermeld wordt, is een Zuidelijke en Zuidwestelijke bergplant, die hier misschien z’n allernoordelijkste standplaats heeft bereikt, maar in oude kruidboeken staat reeds beschreven, dat deze soort in Nederland in tuinen werd gekweekt, al vóór 1700. Ook de Witte Sedum is in ons land wellicht slechts vluchteling uit cultuur, al zijn de naaste wilde standplaatsen niet zoo heel ver weg: n.1. in de bergen van het Rijnland. Sedum dasyphyllum is een Alpenplant, die zal hier zeker wel alleen verwilderd kunnen zijn.

De zeldzame Ganzeriksoort Potentilla recta is op den Pietersberg vermoedelijk ook slechts aangevoerd, die wordt ook wel elders in ons land op adventiefterrein gevonden. Het is anders een echtcontinentale soort uit het Zuid-Oosten van Europa in tegenstelling met de andere gele Ganzerik van den berg, P. Tabernaemontani, die een West-Europeesche bergvorm is (eigenlijk slechts een ondersoort

Sluiten