Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardigs te zeggen, dat de heer Waage hieraan een afzonderlijk hoofdstuk heeft gewijd. Wij willen hier alleen nog iets over de parasieten van de vleermuizen meedeelen, zonder er ons het hoofd over te breken, of en met welk recht zij tot de cavernicole fauna gerekend kunnen worden of niet.

Volgens sommigen moet de vrees, welke velen voor de vleermuizen koesteren, geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het feit, dat er op deze volkomen onschadelijke dieren zoo veel ongedierte leeft. Voor den natuuronderzoeker is dat van geen beteekenis; voor hem

-

Afb. 2. NYCTERIBIA LATREILLEI, EEN VLEUGELLOOZE VLEERMUIS VLIEG.

bestaat er geen „ongedierte”, hij kent alleen „Epizoën”. In ieder geval willen wij hier vaststellen, dat, wanneer wij nu eenmaal de onzakelijke uitdrukking van het profanum vulgus gebruiken, het „ongedierte” van de vleermuizen het belangwekkendste is wat er op faunistisch gebied bestaat!

Dat bewijst reeds een blik op afb. 2, welke de in de vacht van een Maastrichtsche grottenvleermuis gevonden Nycteribia Latreillei weergeeft, een 2Yi mm lang, dooiergeel diertje. Ziet het er niet als een spin uitPMaar het heeft slechts zes pooten en moet daarom iets

Sluiten