Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!

BERG MEST IN DE KRAAMKAMER VAN VALE VLEERMUIZEN.

mestmonsters nog niet is afgeloopen, kan ik toch reeds vaststellen, dat keverschilden het allermeest hierin voorkomen. Eveneens vond ik vlinderresten, voornamelijk van uilen, wat natuurlijk begrijpelijk is, daar dit nachtvlinders zijn. Ook kon ik enkele resten van spinnen vinden.

In dezen berg mest, die dus massa’s organische resten bevat, ontwikkelen zich allerlei organismen, die hierin hun voedsel vinden en zoo werden twee guanophile organismen aangetroffen, nl. een kevertje, Catops fuscus en een vlieg, Thelida atricornis.

In verband met het verdelgen van een zeer groot aantal insecten (men leze de mooie studie van K o c h hierover), zijn de vleermuizen dus uiterst nuttig, vooral ook, omdat zij zich als vliegende insecteneters snel en vaak over groote afstanden kunnen verplaatsen. Bescherming van deze dieren is dan ook dringend noodzakelijk. Zij toch zetten gedurende de schemering en nacht het zoo nuttige werk van onze insectenetende vogels voort.

De voedselopname geschiedt hoofdzakelijk door middel van den tastzin, die voornamelijk zetelt in de vlieghuid, in de ooren, die bij

Sluiten