Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tijdens de geboorte hangt het wijfje aan de duimnagels en hangt dus met den kop omhoog. Het krult nu den staart omhoog en spant de vlieghuid tusschen achterpooten en staart, waardoor een soort zak ontstaat, waarin het jong wordt opgevangen. Bij de geboorte komen eerst de achterpooten te voorschijn en later pas de kop. Nog verbonden door het navelsnoer met het moederdier kruipt het jong langs de buikzijde van de moeder naar omhoog en zoekt een tepel op, om zich daaraan stevig te verankeren.

Bij de Hoetijzemeuzen een PAar HONDERD VAIjE vleermuizen gaat het vermoedehjk bijéén in een kraamkamer.

anders, omdat zij niet

in staat zijn een dergelijke zak te vormen. Bij deze soorten bezitten de wijfjes links en rechts van den geslachtsgang een tepelvormig aanhangsel, dat waarschijnlijk dient, om het pas geboren jong een eerste houvast te bieden onmiddellijk na de baring. Spoedig zoekt ’t jong dan de uitmonding der melkklieren op. Bij de vliegtochten draagt het wijfje haar jong mee tenminste de eerste twee weken. Daarna wordt het jong in de kraamkamer achtergelaten tijdens de nachtelijke vluchten. Na ongeveer twee maanden zijn de jongen zelfstandig en wordt de kraamkamer opgeheven. Pas na twee jaar zijn de dieren geslachtsrijp, terwijl als gemiddelde leeftijd wordt opgegeven acht jaar.

In Mei 1935 vond ik, in het zuidelijke gangencomplex, achter „De Roode Haan”, een zeer groot aantal Vale Vleermuizen bijeen, hangende aan het daar ongeveer 10 m hooge plafond. Hoogstwaar-

Sluiten