Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel harde als zachte, hebben, heeft zeker de zachte kalksteen van den St. Pietersberg de meest veelzijdige en wanneer we er een aantal van opnoemen, kunnen we daaraan zeker de verwachting vastknoopen, dat er in de toekomst ook nog wel meer gebruik gemaakt zal worden van kalkmergel, dan tot nog toe het geval geweest is. De mogelijkheden van gebruik zijn: als bouwsteen en ornamentale versiering, voor landbouwdoeleinden, cementvervaardiging, kalkbranden voor de vervaardiging van hydraulische kalk, als vulstof

\rr\r\r riinnpr pn oro 1 f

: VVUl J UUUVl VU (lol CIA

oude kalkmergelgroeve (1916). in de steenindustrie

voor bijmenging in de

klei, teneinde deze geelbakkend te maken, voor toepassing in de metaalindustrie, glas- en chemische industrie en als reinigingsmiddel.

Van zeer ondergeschikt belang zijn tot nog toe het verbruik van metselzand, dat uit de oligocene zandlagen op het krijt gewonnen wordt bij de open afgraving en van vuursteenen, welke voor enkele doeleinden dienstig zijn (tuinaanleg, wegverharding en bewerkt als ovenbekleeding, waarvoor zelfs export naar Amerika plaats vond).

Naast den landbouw heeft zich in de latere jaren de tuinbouw op de hellingen van den St. Pietersberg ontwikkeld, welke een belangrijk middel van bestaan is geworden voor vele inwoners van St. Pieter.

Sluiten