Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GROEVE DER N.V. KALKMERGELMIJ. „ST. PIETERSBERG” (1935). Geheel links hoven aan in de verte het fort St. Pieter; rechts ingang van den tunnel, waardoor het transport van de mergel naar het kanaal plaats heeft.

winnen. Zoowel de grondslag als de ligging op de zacht glooiende oosthelling zijn hiervoor dan ook buitengewoon gunstig. Het schijnt intusschen, dat de zich naar het zuiden snel uitbreidende stad al heel wat teelgrond voor het stratenplan heeft in beslag genomen; inderdaad vormt de verdere uitbreiding van de stad hier een zekere bedreiging voor een middel van bestaan van vele boeren van St. Pieter, daar er voor dit bedrijf maar een beperkt terrein ter beschikking staat.

De kalkmergel heeft van oudsher toepassing gevonden voor verbetering van den grond. In het algemeen is het een vereischte voor het verkrijgen van een goede plantengroei, dat de bodem alkalisch is en vooral in de laatste jaren heeft men uitvoerige proefnemingen gedaan en studies verricht over de belangrijke rol, welke kalk bij de voedingsverschijnselen van de planten speelt. Het is niet alleen van belang, dat er overal in den bodem een zekere hoeveelheid kalk

D

Sluiten