Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3.60 m doorsnede, waarin gedroogde en fijn gemalen kolen met lucht geblazen worden. De ovens zijn zoo ingericht, dat het sinteren op een bepaalde plaats geschiedt ; de daarbij optredende temperatuur is 1400 °, terwijl de oven van een zoodanige koeling is voorzien, dat de klinker haar bij een temperatuur van ongeveer ioo° verlaat. De klinker wordt gemalen en in verschillende silo’s gebracht, waaruit de cement pneumatisch wordt afgetapt en nog eens gemengd, teneinde een zoo gelijkmatig mogelijk product te verkrijgen.

In de cementfabriek aan den St. Pietersberg zijn een viertal ovens opgesteld, welke een totale gemiddelde dagproduc¬

tie van 1.2 milhoen kilo cementklinker hebben.

.Een dergelijk groot bedrijf heeft natuurlijk nog de noodige afdeelingen voor verpakking, reparatiewerkplaatsen, electrische installatie, laad- en losinrichtingen en laboratorium.

Het kalkgesteente van den St. Pietersberg heeft technisch nog een merkwaardige beteekenis, doordat het, althans in bepaalde lagen,

MERGELWAND, GEBRUIKT ALS FABRIEKSWAND VOOR DE E.N.C.I.

Sluiten