Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALBERT-KANAAL.

Insnijding door den St. Pietersberg; rechts de sluis van Lixhe, op den achtergrond het op Nederlandsch gebied liggend bosch van Canne in het Jekerdal.

wel eens bevreemdende omstandigheid, dat zulke groote beschadigingen aan kolommen mogelijk zijn zonder dat ze zoozeer verzwakt worden, dat hun draagkracht tekort schiet. Immers juist in dit zachte gesteente moeten de spanningslooze gedeelten der kolommen tamelijk breed zijn. Dat de kolommen, blijkens hun breukvlakken, reeds overbelast geweest zouden zijn, hetgeen men door de analogie met de proefblokjes licht zou denken, is dan ook een verklaring, welke m.i. voor die volgens de theorie van von Willmann moet wijken.

De gesteentedruktheorie kan, aan de hand der in het mergelgesteente opgedane ervaringen, een mooie toepassing vinden bij de beoordeeling van drukverschijnselen in het kalkgesteente van ZuidLimburg; ze kan daarbij wellicht leiden tot een beter inzicht in de gevaren, welke rotswand, grot of grotingang kunnen opleveren en tot de daartegen technisch het best te nemen maatregelen.

In de jaren 1930-1934 is een belangrijk technisch werk uitgevoerd door den aanleg van het Albert-kanaal, dat den berg tusschen Lixhe en Canne doorsnijdt. Voor het vervoer van grond, vanaf Canne naar het Maasdal, ten behoeve van den kanaalaanleg, heeft men ten zuiden van deze doorsnijding nog een tweetal tunnels aangelegd.

Sluiten