Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANORAMA VAN MAASTRICHT VANAF DEN BERG IN 1748.

aan de Abdij van Neufmoustier (bij Huy). Hoewel men niet weet waarom, staat het vast, dat de stichting van B o v o n in de tweede helft van de 14e eeuw ophield te bestaan. In 1356 wordt alles afgestaan aan Bertrand van Liers, Heer van Eben-Emael. Deze bouwde er een burcht, welke bekend geworden is voor het land van Luik, doordat er tweemaal een vrede werd geteekend, in 1376 en in 1435. Op het einde van de 14e en in het begin van de 15e eeuw was het kasteel meermalen aan aanvallen blootgesteld en werd er telkens strijd om gevoerd. De nabijheid van de versterkte stad Maastricht, waar zich de prins-bisschoppen vaak moesten terugtrekken, zal hiertoe veel hebben bijgedragen. In 1378 wordt het kasteel door de Luikenaren verwoest. Bertrand van Liers, de zoon van den bovengenoemden, geeft in 1424 alles aan de abdij van St. Jacob te Luik ten geschenke op voorwaarde, dat hij zelf levenslang het vruchtgebruik ervan behoudt en altijddurend driemaal per week in de kapel van „Enchaster”, zooals het toen genoemd werd, missen gelezen zullen worden voor de zielerust van den schenker, zijn vrienden en weldoeners.

Later hebben de prins-bisschoppen er bij hun blijde intochten in Maastricht steeds verblijf gehouden. Bij de belegeringen van Maastricht in de 16e, 17e en 18e eeuw moesten zij echter ver van hun bezitting blijven. Krijgslieden van allerlei nationaliteit hielden er telkens huis in tijden, waarin zij kampementen op den berg hadden betrokken. De militaire beteekenis van den berg hangt steeds ten nauwste samen met zijn geschiedenis. De waarde, welke men aan het bezit van de stad Maastricht toekende en de geweldige vesting-

Sluiten