Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR BEN FOTO VAN HET FORT ST. FIETER UIT DE ZESTIGER JAREN.

werken, welke in verband daarmede rondom de stad ontstonden, bewijzen op zichzelf reeds, dat zich hier feiten uit de geschiedenis van een veel grooter gebied afspeelden.

Nadat de stad in 1579 in handen van de Spanjaarden was gekomen, werd zij in 1632 weer door Frederik Hendrik veroverd, na een beleg van ruim drie maanden. Bij deze belegering werd de stad door een gordel van aanvalswerken omsingeld; deze was over de Maas door twee schipbruggen gesloten, waarvan de zuidelijke tegenover de Lichtenberg was geslagen. Vandaar liepen de werken over het midden van den berg, terwijl op de noordpunt het kwartier van kolonel P i n s e n was gelegen. Tooneel van den strijd is de berg toen echter niet geweest, evenmin als bij de belegering van 1676, toen de Prins van Oranje tevergeefs trachtte de stad aan de macht van de Franschen te onttrekken. Deze hadden haar in 1673 ingenomen, bij welke belegering op den St. Pietersberg aan de uiterste noordpunt twee batterijen, van 8 en van 10 stuks geschut, waren opgesteld. Vanaf dit punt zullen ongetwijfeld L o d e w ij k XIV en de beroemde vestingbouwkundige V a u b a n, die beiden bij het beleg tegenwoordig waren, den strijd hebben gadegeslagen. Aan deze zijde van de stad vond de laatste haar beslissing, namelijk even ten westen van de Jeker. In hoeverre de batterijen op den berg aan deze overwinning hebben bijgedragen, vindt men niet vermeld in het uitvoerige dagboek, dat V a u b a n over deze slechts 13 dagen geduurd hebbende strijd om het bezit van de stad schreef.

Toch zal de wijze, waarop de vesting vanaf de zoo dichtbij-

Sluiten