Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeelte van de LUCHTKARTEERINGSFOTO alleen noordpunt, van den St. Pietersberg.

schaal 1 : 7200. (L.V.A. Soestérberg)

Het hierboven weergegeven deel van de luchtkarteeringsfoto komt, behoudens de halve schaalverhouding, precies overeen met het bovengrondsche deel van het nevenstaande kaartje. Bij onderlinge vergelijking kan men de tunnelingang rechts en ook de grotingang bij C, op de foto terugvinden.

Op de groote luchtkarteeringsfoto ziet men rechts onderaan een verlaten kalkmergelgroeve, waar nu de schietbanen van de Maastrichtsche Burgerwacht zijn ingericht; rechts is de groeve van de N.V. Kalkmergel-Mij. „St. Pietersberg” zichtbaar.

Merkwaardig zijn de instortingstrechters of dolines, waarvan er op de groote foto, rechts onderaan, drie en op de kleine één te zien zijn.

Sluiten