Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOREN EN SOLI

VROUWENKOOR (muziek)

Holland, weer ligt g'in deze winterdagen onder grauwe hemelen weggedoken,

met uw verlaten strande' en grijze duinen,

waartegen vecht een stormgezwiepte zee; en daarachter de gordel van uw tuinen en gouden weiden, waar het droomrig vee 't bedauwde gras vreet in de zomerdagen;

en gele akkers, en in 't ooste en zuiden uw heide en donkere dennenbosschen, geurend hartverkwikkend, naar allerhande kruiden, doordringender naar mate is geweest heeter de dag, lichaam en ziel opbeurend en stemmend voor het zomeravondfeest.

KWARTET

Holland, gij met uw schoone, ruime steden met groene parke' en jong plantsoen getooid, Uw grachte' en kaden, waar de zilvermeeuwen neerstrijken in vluchten, 's winters, en Holland, gij, met de harte' uwer kindre', ach, arm aan vrede, 'k hoor in de nacht het kermen en het schreeuwen der duizenden, van alle vreugd berooid. -

Wij allen Holland, drage' in bloed en zeden

de diepe sporen van uw lang verleden.

Stug zijn we, ontroering die geen klank wil worden

houdt onze kelen dicht gesnoerd.

Nuchter zijn we en vlijtig, voelen voor orde

en huislijkheid, arm zijn we aan verbeelding

Sluiten