Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat maakt het zoo wanhopig werken.

Nooit weten wij, waarheen de koers morgen gaat

en welke punt van den dijk met spoed wij moeten versterken.

Er is van alles teveel, maar de massa komt op straat

omdat zij van niets genoeg heeft.

't Is waar: wij voeren een groote staat

maar waarachtig, wij voelen ons weinig behaaglijk.

ANDERE STEMMEN UIT DIE GROEP 't Is geen gelddorst die ons te pakken heeft:

we willen 't bedrijf in de wereld opstuwen maar niemand gelooft je, als je 't zegt:

dat maakt het alles ondraaglijk.

STEM UIT DE GROEP DER GROOTBURGERS

Als men kon werken waarlijk voor allen,

bewust dat men de gemeenschap dient,

zonder dat eeuwige andren wegduwen,

en al die oogen op je gericht die van je gruwen:

'k het met vreugde de dividenden vallen

die de directeur, zoo het heet, verdient.

TWEEDE STEM UIT DIE GROEP In de gemeenschap te worden opgenomen,

te stillen in haar een menschelijke dorst...

EERSTE STEM

Te werken naar een reedlijk plan,

zoo, dat het niet langer verspild wordt en vermorst

als nu... O, konden zulke droomen

lichaam krijgen... dat waar een feest...

Zeg, bouwer, kunnen ze ooit in vervulling gaan ?

Sluiten