Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jullie werk wordt niet in zijn waarde erkend ?

maar jullie hebt vaak op je recht gestaan

als een dier, dat buiten zijn drift niets kent.

Tegen de stad en het steedsch element

koest'ren jullie een oude veete;

't heeft zijn grond; maar dat jullie alles wat komt

van de stad, aanbast en aangromt

als een kettinghond het een bedelaar doet, -

jongens, dat moet worden gewete' aan

benepenheid, die zit jullie in 't bloed.

Menschen, het is zoo gemaklijk

neer te zien op wat men niet kent...

De stad onzer dagen, ziet, ziet zij is zwaar

als een zwang're vrouw van geheime krachten...

zeker, het leven in haar is hachlijk,

in haar schoot woelt een duivelsch element,

heiige waarden van gistren loope in haar gevaar,

maar ook groeie' in haar heilige waarden van morgen.

In de stad werd gevonden alles wat jullie

onmenschelijk zwoegen heeft verhcht,

daar werd in spranklende teekens geschreven

de naam van die fee: electrisch licht.

Ze heeft jullie verlost van de bange beklemming,

die jullie in het donker getij

t' overweldigen placht; de angstige stremming

week in je bloed; je ademde vrij.

De stadsmensch die onvermoeid vorschte en vorschte,

heeft hij jullie niet de motor geschonken?

Weetje het nog hoe je vaders dorschten

met den vlegel ? Nu klinkt regelmatig ronken

ons tegemoet uit iedere schuur:

nog eer de bladeren zijn gevallen

Sluiten