Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin wij zeiven makkerschap bouwden,

moeten, kunnen den wil van den tijd verstaan. We wille' u vertrouwen, als gij ons vertrouwdet. Hier Bouwer: onze handslag...

EEUWIGE SLOOPER

Dat hep falikant uit!

Maar ik hield mijn beste troeven nog achter de hand, nu speel ik ze uit.

Komt, gij die lijdt, vreugdloozen en droeven, die onbarmhartige meesters uitbuit,

komt, verworpenen der aarde,

komt, verdoemden in hongersfeer,

misdeelde' en ontrechten al te gader,

o, dat uw stroom rijze meer en meer!

Ze willen met hun logenpraat scheiden kameraad van kameraad,

willen saambrengen dat, wat naar zijn natuur elkaar bemint als water en vuur...

Eerst hebben ze den boer in hun fuiken gevangen; nu is 't jullie beurt; als je even wacht zul je hooren hun fleemgezangen:

„Vertrouwt ons, gelooft ons; we bedden je zacht". Ik zie dat het bloed al stijgt naar je wangen... Kerels, zetje schrap, laatje niet bedwelmen door praatjes; de aard van het kapitaal is: uitbuiten, als die van gloeiend staal te sissen in 't bad...

Marx leerde ons: niet alle bezitters zijn schelmen, maar allen moeten teneinde bewandlen hun pad, als het onze... wij...

Daarom: leve de klassestrijd

Sluiten